Finansiering

Har du en bra idé så kan vi hjälpa dig inte bara med teknisk utveckling. Vi kan också hjälpa till med finansieringen. Vi gör det om din idé är bra och vi tror på den. Vi kan lösa finansiering på flera olika sätt till exempel andelar i ditt företag eller annat.